Doelstellingen van Rekwup

Richting geven aan de evolutie van de consumptiemaatschappij

De toekomst is aan het “consuminderen – maximaal hergebruiken, recycleren”. Het huidige consumptiepatroon van “consumeren-wegwerpen” zal weldra tot het verleden behoren.

Voortdurend betere duurzame oplossingen aanbieden

Herbruikbare bekers zijn onze eerste duurzame oplossing, wij verbeteren ze voortdurend. Type kunststof, herkomst…

Toekomstige werkgelegenheid verschaffen

De tewerkstelling herlokaliseren via een of meer wasstations en depotpunten.

Duurzame partnerschappen ontwikkelen

Meer dan aan de prijs, hechten wij belang aan de kwaliteit en de herkomst van de bekers die wij aan onze klanten aanbieden , alsook aan de sociale en milieupraktijken van onze leveranciers, zonder daarbij het primordiale aspect van de dienstverlening te vergeten.

Wij willen niet alleen de beste, maar ook de dichtstbijzijnde, milieuvriendelijkste en meest ethische leveranciers.

Aan iedereen de billijkste prijzen aanbieden

Zonder daarbij onze ontwikkelingsdoelstellingen uit het oog te verliezen, bieden wij zo laag mogelijke prijzen aan, zodat herbruikbaarheid voor iedereen toegankelijk is.

DE referentie worden

Wij willen de besten worden in ons vak, dé marktleider. Naast het milieuvriendelijke en sociale aspect, zullen kwaliteit en veiligheid altijd aanwezig zijn.

Afval verminderen

Het verminderen van het afval dat wordt voortgebracht op evenementen (maar ook overal elders in de maatschappij) is onze hoofddoelstelling. Wij zullen alles in het werk stellen om overal waar wegwerpartikelen worden gebruikt, die door herbruikbare artikelen te vervangen, te beginnen met de bekers.

Iedereen billijk vergoeden

Onze werknemers, coöperatieleden, leveranciers zullen billijk worden vergoed. De berekeningswijze van de dividenden die worden uitgekeerd aan de coöperatieleden zal dezelfde zijn voor iedereen, ongeacht het type aandeel. Wij bieden aan de burgers een gezonde investering aan.

De lonen zullen boven het gemiddelde liggen, en het laagste bruto-uurloon zal de toon zetten, het hoogste loon mag niet meer dan 10 keer hoger zijn.

Investeren in toekomstoplossingen met respect voor het milieu

In de vennootschap, maar ook daarbuiten, zullen wij altijd proberen om de nieuwe ontwikkelingen te volgen, om zelf nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen en om ons altijd in te zetten om baanbrekend te zijn.

Onze oplossingen ontwikkelen of helpen ontwikkelen

Milieuvriendelijkheid is vaak een  overweging van “de rijken”.  Wij willen samen met partners uit regio’s of landen die het economisch moeilijk hebben milieuoplossingen vinden die aangepast zijn aan hun realiteit.